Ukázky ze školních prací
X36DIP (Diplomová práce)
Meta-CASE nástroj, tzn. CASE nástroj řízený modelem - metamodelem.
více
X36ZPG (Základy počítačové grafiky)
Náhodně generovaný svět (stromy, pampelišky, terén aj.).
více
X36PJP (Programovací jazyky a překladače)
Překladač kódu Turbo Pascal do C++. Výstupem je přeložený kód a obarvený původní (HTML).
více
X36PAA (Problémy a algoritmy)
Implementace některý pokročilých iterativních metod (genetický algoritmus, mravenčí kolonie, simulované ochlazování a jiné). Řeší se problémy batohu a SAT.
více
X02FY2 (Fyzika 2 pro výpočetní techniku)
Simulace pohybu kuličky po terénu.
více
X36TIN (Teoretická informatika)
Řešení šachové partie.
více
X36ANM (Aplikovaná numerická matematika)
Extrakce parametrů pomocí metody nejmenších čtverců.
více
X36NAN (Neuronové sítě a neuropočítače)
Autíčko řízené neuronovou sítí. Cesta je kreslena uživatelem a síť se učí bez učitele.
více