Semestrální práce z X02F2P - Pavel Jareš

Pohyb kuličky po terénu

Pro spuštění je třeba mít nainstalován JRE (Java Runtime Eviroment) nebo JDK (Java Development Kit) a framework JAVA3D.

JRE nebo JDK

java.sun.com/javase/downloads

JAVA3D

java.sun.com/products/java-media/3D/

Spustitelné soubory

Windows s konzolí
Windows bez konzole
MAC
Linux
Solaris
JAR - kdekoli (java -jar jaresp1.jar)

Zdrojové kódy

Zdrojové soubory
Projekt v JBuilder 2006