Úvod Popis programu Gramatika Download   Kontakt

Download


 Zde následují některé z kódů, které jsem u sebe našel. Jedná se zvětšiny o kódy, kde jsem zkoušel některé vlastnosti pascalu (dynamické proměnné), nebo sloužili jako semestrální úlohy na SPŠ (které jsem psal pro známé..).
 V tabulce je odkaz na hlavní soubor v html, samontný kód (*.pas/*.zip) a projekt ve VC++ 2003.
 Samotné kódy nemusí být plně funkční, ale měli by se chovat stejně jako původní pascalové projekty... U všech projektů používající soubory není provedena kontrola, jestli soubor existuje a tak může dojít k chybě programu, nebude-li soubor k dispozici. Ve sklad3 byl použit původní soubor s daty a tak zde dochází k problému s vykreslováním stringů. Protože v Pascalu je 0tý index pro délku stringu a C++ se ukonnčuje string znakem /0, které za stringem v Pascalu také následují...


Hodn. Název Kód v TP TP > HTML TP > VC++ Popis
  ADRESAR adresar.pas adresar.pas.html adresar.zip Práce se strukturou a soubory
+ ADRESAR3 adresar3.pas adresar3.pas.html adresar3.zip Prace s dynamicky tvorenou strukturou
+++ CALC calc.pas calc.pas.html calc.zip Celočíselná kalkulačka
  IQTEST iqtest.pas iqtest.pas.html iqtest.zip Parodie na iqtest
+ KALKULACK kalkulacPAS.zip kalkulac.pas.html kalkulac.zip Nedodělaná kalkulačka
++++ MATRIX matrix.pas matrix.pas.html matrix.zip Ukázka práce s 2-rozměrnými poli a procedurami (násobení matic a výpis)
++ MICHAL michal.pas michal.pas.html michal.zip Generování kombinací dle zadání
+ ROKY roky.pas roky.pas.html roky.zip Zjištění, zda-li je rok přestupný či nikoliv
  SAZKA2 sazka2.pas sazka2.pas.html sazka2.zip Načte čísla ze souboru a vytvoří kód 7 ze 49 který vypíše
+++++ SKLAD3 sklad3.pas sklad3.pas.html sklad3.zip Evidence skladu
++++ TABORAK1 taborak1.pas taborak1.pas.html taborak1.zip Převod DEC>BIN
++++ TABORAK2 taborak2.pas taborak2.pas.html taborak2.zip Rozklad čísla na prvočísla
++++ ZLOMKY6 zlomky6.pas zlomky6.pas.html zlomky6.zip Přepíše výraz na zlomek (částečně)


 Projekt překladače v JBuilder 9 [download].
 Aplikace (JAR + *.bat) [download].
 Knihovna P2CPP.H [download].


 
Last update: 30. 12. 2005