Random world

Pavel Jareš

Zadání

 Vytvořte náhodně generovaný svět, ve kterém se bude nacházet několik různých stromů nebo květin, tak aby co nejvíce připomínal skutečný svět.
 V tomto světě nechte co nejvíce možných věcí náhodně, tzn. kromě toho co bude vždy stejné (nabídky, pohyb slunce, obloha ap.).
 Snažte se vytvořit svět, ve kterém je co nejvíce věcí dynamických (viz. vítr).
 Implementujte východ a západ slunce, přírodní jevy (déšť, vítr) a několik motýlů, které budou neustále poletovat, pokud nebude právě pršet.
reflektor ozařující koruny stromů
déšť

Ovládání

Esc konec
F1 nápověda
Pravé tlačítko myši menu
F7 půlnoc
F8 poledne
V,v vítr
+,- změna síly větru
P,p déšť
M,m motýli
R,r reflektor
0 průlet krajinou
1 pohled ze středu krajiny
2 freelook
3 pohled na náhodně vybraného motýla
A,a,šipka vlevo úkrok vlevo
D,d,šipka vpravo úkrok vpravo
W,w,šipka nahoru pohyb vpřed
S,s,šipka dolů pohyb vzad

Download

krajina v noci